Nr
606/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie regulaminu „Miejskiej Kompostowni Odpadów Roślinnych” na terenie siedziby Zarządu Zieleni Miejskiej w Rybniku
Data podpisania
2018-08-20
Data wejścia w życie
2018-08-20
Przygotował
ZZM
Klasyfikacja tematyczna
Gospodarka komunalna i oczyszczanie miasta
Dokument
Publikacja: 20 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)