Nr
596/2018
Dotyczy
podziału czynności związanych z organizacją i przeprowadzeniem wyborów oraz referendum na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-08-14
Data wejścia w życie
2018-08-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 21 sierpnia 2018 r. Barbara Witala (Młodszy Referent Or)