Nr
611/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych Miasta Rybnika z podziałem na zadania: zadanie 1: Wydruk i dostawa folderów promocyjnych.zadanie 2: Wydruk i dostawa kalendarzy na 2019 rok.zadanie 3: Wydruk i dostawa materiałów promocyjnych
Data podpisania
2018-08-22
Data wejścia w życie
2018-08-22
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 23 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)