Nr
613/2018
Dotyczy
ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie w 2018 roku realizacji zadania publicznego pn.: Prowadzenie Inkubatora Przedsiębiorczości
Data podpisania
2018-08-23
Data wejścia w życie
2018-08-23
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Publikacja: 23 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)