Nr
610/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zniesienia nazwy skrzyżowania „Rondo Mikołowskie”
Data podpisania
2018-08-22
Data wejścia w życie
2018-08-22
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 24 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)