Nr
625/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zagospodarowanie terenu wokół toru rolkowego na terenie „Błoni” w dzielnicy Paruszowiec-Piaski
Data podpisania
2018-08-29
Data wejścia w życie
2018-08-29
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 30 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)