Nr
623/2018
Dotyczy
użyczenia lokalu przy ul. Kraszewskiego 9 w Rybniku Ośrodkowi Rodzinnej Pieczy Zastępczej z siedzibą przy ul. Floriańskiej 28 w Rybniku
Data podpisania
2018-08-29
Data wejścia w życie
2018-08-29
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 30 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)