Nr
621/2018
Dotyczy
zmiany Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-08-29
Data wejścia w życie
2018-08-29
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 491/2018 z dnia 5 lipca 2018
    wprowadzenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika oraz Procedury postępowania w przypadku naruszenia Kodeksu etyki pracowników Urzędu Miasta Rybnika
Publikacja: 31 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 31 sierpnia 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)