Nr
632/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie utworzenia odrębnych obwodów głosowania w wyborach do organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data podpisania
2018-09-03
Data wejścia w życie
2018-09-04
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Publikacja: 4 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)