Nr
633/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-09-04
Data wejścia w życie
2018-09-04
Dokument
Publikacja: 6 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)