Nr
643/2018
Dotyczy
powołania komisji miejskiej do przeprowadzenia przeklasyfikowania i wybrakowania sprzętu oraz środków obrony cywilnej znajdujących się w magazynach Miasta oraz do nadzoru nad pracami odpowiednich komisji powołanych w zakładach pracy na terenie Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-09-05
Data wejścia w życie
2018-09-05
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 6 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)