Nr
642/2018
Dotyczy
przyznania dodatkowej dotacji z budżetu Miasta w 2018 roku na utrzymanie gotowości bojowej dla OSP Rybnik-Kamień
Data podpisania
2018-09-05
Data wejścia w życie
2018-09-05
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 6 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)