Nr
649/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Data podpisania
2018-09-06
Data wejścia w życie
2018-09-06
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 479/2018 z dnia 29 czerwca 2018
    powołania składu osobowego komisji przetargowej- Opracowanie projektu koncepcyjnego wystawy o charakterze centrum nauki w budynku nadszybia i maszynowni szybu „Kościuszko” na terenie Zabytkowej Kopalni „Ignacy” w Rybniku
Publikacja: 6 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)