Nr
652/2018
Dotyczy
wprowadzenia Instrukcji inwentaryzacyjnej Urzędu Miasta Rybnika
Data podpisania
2018-09-11
Data wejścia w życie
2018-09-11
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 12 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)