Nr
651/2018
Dotyczy
użyczenia lokalu przy ul. Wiślanej 1 w Rybniku Stowarzyszeniu „Akademia Rozwoju Edukacji Kreatywnej” z siedzibą przy ul. Gliwickiej 257 w Rybniku
Data podpisania
2018-09-10
Data wejścia w życie
2018-09-10
Przygotował
ZGM
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 12 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)