Nr
654/2018
Dotyczy
w sprawie przyznania nagród za osiągnięte wyniki sportowe w 2017 r. oraz za osiągnięcia w działalności sportowej
Data podpisania
2018-09-12
Data wejścia w życie
2018-09-12
Klasyfikacja tematyczna
Oświata, kultura i sport
Dokument
Publikacja: 17 września 2018 r. Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or)