Nr
660/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 158/2014 z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie utrzymania i eksploatacji Miejskiej Sieci Szerokopasmowej w Rybniku
Data podpisania
2018-09-14
Data wejścia w życie
2018-09-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Informatyka
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 września 2018 r. Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or)