Nr
658/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 418/2012 z dnia 19 lipca 2012 roku w sprawie współpracy jednostek organizacyjnych na potrzeby zarządzania ruchem drogowym
Data podpisania
2018-09-14
Data wejścia w życie
2018-09-14
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Informatyka
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 418/2012 z dnia 19 lipca 2012
    współpracy jednostek organizacyjnych miasta Rybnika w zakresie wykorzystania sieci szerokopasmowej na ptorzeby zarządzania ruchem drogowym
Publikacja: 17 września 2018 r. Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or)