Nr
662/2018
Dotyczy
zmiany składu osobowego Komisji Bezpieczeństwa i Porządku na kadencję 2018 - 2020
Data podpisania
2018-09-14
Data wejścia w życie
2018-09-14
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 17 września 2018 r. Agnieszka Merkel (Naczelnik Wydziału Or)