Nr
669/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej - Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach miasta Rybnika w 2018 rokuz podziałem na zadania:Zadanie 1. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Zebrzydowice, Niewiadom. Zadanie 2. Konserwacja rowów odwadniających w dzielnicach: Chwałowice, Gotartowice.
Data podpisania
2018-09-20
Data wejścia w życie
2018-09-20
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 20 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)