Nr
668/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej - Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych terenów mieszkalnych zlokalizowanych na obszarach rewitalizacji w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji” z podziałem na zadania: zad. 1: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla Rymer przy ulicy Ignacego Paderewskiego i gen. Władysława Andersa w dzielnicy Rybnika - Niedobczyce w ramach projektu „Rewitalizacja miasta – nowa energia rybnickiej tradycji”.zad. 2: Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zagospodarowania części wspólnych osiedla przy ulicy Porucznika Ogrodowskiego w dzielnicy Rybnika - Paruszowiec-Piaski w ramach projektu „Rewitalizacja miasta -nowa energia rybnickiej tradycji”.
Data podpisania
2018-09-19
Data wejścia w życie
2018-09-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 20 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)