Nr
667/2018
Dotyczy
nabycia nieruchomości
Data podpisania
2018-09-19
Data wejścia w życie
2018-09-19
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 20 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)