Nr
672/2018
Dotyczy
odwołania ze stanowiska i rozwiązania stosunku pracy z Powiatowym Inspektorem Nadzoru Budowlanego dla miasta Rybnika – Panią Sabiną Kazieczko.
Data podpisania
2018-09-20
Data wejścia w życie
2018-09-20
Klasyfikacja tematyczna
Administracja i Kadry
Dokument
Publikacja: 21 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)