Nr
670/2018
Dotyczy
powołania Komisji Bezpieczeństwa i Higieny Pracy
Data podpisania
2018-09-20
Data wejścia w życie
2018-10-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 25 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)