Nr
673/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie ustalenia wysokości opłat za usunięcie pojazdu i jego parkowanie na parkingu strzeżonym oraz wysokości kosztów w przypadku odstąpienia od usunięcia pojazdu w 2019 roku
Data podpisania
2018-09-21
Data wejścia w życie
2018-09-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 25 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)