Nr
674/2018
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2018-09-21
Data wejścia w życie
2018-09-21
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 27 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)