Nr
676/2018
Dotyczy
udzielenia Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych (CRIS) z siedzibą w Rybniku przy ul. Kościuszki 22/5 dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku w obszarze: działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości
Data podpisania
2018-09-25
Data wejścia w życie
2018-09-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 27 września 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)