Nr
684/2018
Dotyczy
konsultacji projektów uchwał dotyczących podatku od nieruchomości na 2019 rok oraz podatku od środków transportowych na 2019 rok
Data podpisania
2018-10-01
Data wejścia w życie
2018-10-01
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 2 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)