Nr
687/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie wysokości opłat za usunięcie i przechowywanie statków lub innych obiektów pływających na obszarze Miasta Rybnika w 2019 roku
Data podpisania
2018-10-02
Data wejścia w życie
2018-10-02
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 4 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)