Nr
685/2018
Dotyczy
uchylenia zarządzenia nr 241/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 30 marca 2018 roku
Data podpisania
2018-10-01
Data wejścia w życie
2018-10-01
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 241/2018 z dnia 30 marca 2018
    udzielenia stowarzyszeniu Strefa WZW, wolnych z wyboru, z siedzibą w Rybniku przy ul. Łącznej 64f, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Publikacja: 4 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)