Nr
682/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy ulicy – drodze wewnętrznej stanowiącej dojazd do parkingu miejskiego przy ul. Brudnioka od ul. Rybnickiego
Data podpisania
2018-09-28
Data wejścia w życie
2018-09-28
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 4 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)