Nr
689/2018
Dotyczy
zmiany zarządzenia nr 779/2016 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS”, z siedzibą w Rybniku, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Data podpisania
2018-10-02
Data wejścia w życie
2018-10-02
Klasyfikacja tematyczna
Zdrowie i opieka społeczna
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 779/2016 z dnia 22 grudnia 2016
    udzielenia dotacji Stowarzyszeniu „OLIGOS” na Rzecz Dzieci, Młodzieży oraz Absolwentów Specjalnego Zespołu Szkolno-Przedszkolnego, z siedzibą w Rybniku przy ul. Hibnera 41, na realizację w latach 2017-2020 zadania publicznego pn.: Prowadzenie Środowiskowego Domu Samopomocy w Rybniku przy ul. Karłowicza 48
Publikacja: 5 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 5 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)