Nr
680/2018
Dotyczy
zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Data podpisania
2018-09-27
Data wejścia w życie
2018-10-01
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
  • 463/2018 z dnia 22 czerwca 2018
    zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Zmieniające zarządzenia
  • 865/2018 z dnia 31 grudnia 2018
    zatwierdzenia opłat za korzystanie z usług, obiektów i urządzeń komunalnych o charakterze użyteczności publicznej, będących w gestii Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rybniku
Publikacja: 8 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)