Nr
697/2018
Dotyczy
zakresu, terminów i zasad przeprowadzenia w 2018 roku inwentaryzacji w Urzędzie Miasta i siedzibach Rad Dzielnic
Data podpisania
2018-10-05
Data wejścia w życie
2018-10-05
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Finanse i podatki
Dokument
Publikacja: 8 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 9 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)