Nr
688/2018
Dotyczy
zmiany Zarządzenia 481/2018 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 2 lipca 2018 roku w sprawie określenia zasad prowadzenia monitoringu Strategii Zintegrowanego Rozwoju Miasta Rybnika do roku 2020
Data podpisania
2018-10-02
Data wejścia w życie
2018-10-02
Przygotował
RA
Klasyfikacja tematyczna
Strategia i rozwój miasta
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 9 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)