Nr
701/2018
Dotyczy
wyznaczenia przedstawicieli Prezydenta Miasta do ochrony lokali obwodowych komisji wyborczych w czasie przerwy w głosowaniu spowodowanej nadzwyczajnymi wydarzeniami w wyborach do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r.
Data podpisania
2018-10-09
Data wejścia w życie
2018-10-09
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybory, spis, referenda
Dokument
Publikacja: 12 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)
Aktualizacja: 12 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)