Nr
693/2018
Dotyczy
zmiany Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego w Rybniku wprowadzonego załącznikiem Nr 1 do Zarządzenia Nr 421/13 Prezydenta Miasta Rybnika z dnia 26 lipca 2013 r.
Data podpisania
2018-10-04
Data wejścia w życie
2018-10-04
Klasyfikacja tematyczna
Zarządzanie kryzysowe i ochrona ludności
Dokument
Publikacja: 17 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)