Nr
712/2018
Dotyczy
nabycia nieruchomości w drodze darowizny
Data podpisania
2018-10-18
Data wejścia w życie
2018-10-18
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 24 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)