Nr
683/2018
Dotyczy
udzielenia Rybnickiemu Młodzieżowemu Klubowi Sportowemu z siedzibą w Rybniku przy ul. Powstańców Śląskich 40/42, dotacji na dofinansowanie realizacji zadania publicznego w 2018 roku
Data podpisania
2018-09-28
Data wejścia w życie
2018-09-28
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 25 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)