Nr
716/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Dostawa oprogramowania na potrzeby Urzędu Miasta Rybnika: Zadanie 1)Dostawa oprogramowania MapInfo Zadanie 2) Dostawa oprogramowania ArcGISZadanie 3) Odnowienie wsparcia systemu MyQ
Data podpisania
2018-10-19
Data wejścia w życie
2018-10-19
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Zmieniające zarządzenia
Publikacja: 25 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)