Nr
713/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie uchwalenia regulaminów korzystania z wyznaczonych ogólnodostępnych miejsc postojowych położonych poza drogami publicznymi w Rybniku
Data podpisania
2018-10-18
Data wejścia w życie
2018-10-18
Klasyfikacja tematyczna
Komunikacja, drogi i transport
Dokument
Publikacja: 26 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)