Nr
721/2018
Dotyczy
zbycia nieruchomości
Data podpisania
2018-10-25
Data wejścia w życie
2018-10-25
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Mienie i Gospodarka gruntami
Dokument
Publikacja: 29 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)