Nr
724/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu współpracy Miasta Rybnika z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2019 rok”
Data podpisania
2018-10-25
Data wejścia w życie
2018-10-25
Klasyfikacja tematyczna
Organizacje pozarządowe i polityka społeczna
Dokument
Publikacja: 29 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)