Nr
736/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały dotyczącej nadania nazwy placowi przed „Domem Kultury” w Ochojcu – Plac Rodziny Machoczków
Data podpisania
2018-10-30
Data wejścia w życie
2018-10-30
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 30 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)