Nr
730/2018
Dotyczy
umów najmu i użyczenia zawieranych przez dyrektorów miejskich placówek oświatowych
Data podpisania
2018-10-29
Data wejścia w życie
2018-10-29
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
oświata
Dokument
Zmienione / uchylone zarządzenia
Publikacja: 30 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)