Nr
737/2018
Dotyczy
powołania składu osobowego komisji przetargowej- Zabudowa separatorów substancji ropopochodnych na wylotach z kanalizacji deszczowej z podziałem na zadania. Zadanie 1. Zabudowa separatora w rejonie dworca ZTZ Zadanie 2. Zabudowa separatora w rejonie ul. Żołędziowej
Data podpisania
2018-10-30
Data wejścia w życie
2018-10-30
Klasyfikacja tematyczna
Zamówienia publiczne
Dokument
Publikacja: 30 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)