Nr
646/2018
Dotyczy
konsultacji projektu uchwały w sprawie przyjęcia „Programu ochrony środowiska przed hałasem dla Miasta Rybnika na lata 2018-2023”
Data podpisania
2018-09-06
Data wejścia w życie
2018-09-06
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Wybierz...
Dokument
Publikacja: 31 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)