Nr
727/2018
Dotyczy
zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Miasta Rybnika na 2018 rok
Data podpisania
2018-10-26
Data wejścia w życie
2018-10-26
Przygotował
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 31 października 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)