Nr
731/2018
Dotyczy
rozpatrzenia uwag wniesionych do wyłożonego do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej trzy obszary w rejonie ulic Łącznej, Parkowej i Górnośląskiej (MPZP 40) – wyłożenie do publicznego wglądu od 30.08.2018 roku do 28.09.2018 roku, zbieranie uwag do 12.10.2018 rok
Data podpisania
2018-10-29
Data wejścia w życie
2018-10-29
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 5 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)