Nr
744/2018
Dotyczy
rozpatrzenia wniosków wniesionych do projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla części miasta Rybnika obejmującej pięć obszarów w rejonie ulic Frontowej, Gabrieli Zapolskiej, Willowej, Teofila Bieli i Ziołowej (MPZP 47)
Data podpisania
2018-11-05
Data wejścia w życie
2018-11-05
Klasyfikacja tematyczna
Architektura, Budownictwo i mieszkania
Dokument
Publikacja: 6 listopada 2018 r. Izabela Żmijewska (Inspektor Or)